The Dark Knight

Madilim nga siya… … at bakit hindi kinanta yung “Winner Take It All”? Ay, hindi ba itu yung may kanta … More