Madilim nga siya...... at bakit hindi kinanta yung "Winner Take It All"?Ay, hindi ba itu yung may kanta ng ABBA?Hmmm... kaya pala hindi ko makilala si Meryll Streep sa poster... sa ka hinanap ko uli si Cate Blanchett. Baka siya... Continue Reading →

Advertisements