#Die Beautiful : #MMFF2016 #TheKneeJerkCritic Movie Review

Die Beautiful tells the nonlinear story of a transgender beauconera, from her days as budding badinglet named Patrick with her beshfrend Barb, it followed her through her various struggles in life on the way to finding herself, up to her rise,eventual death and fabulous wake as the beauty queen… Trisha Echeverria!!!

#Seklusyon : #MMFF2016 #TheKneeJerkCritic Movie Review

Maganda naman yung movie. At yung texture ng shots, yum. Ang production design. Ang scoring. Wala lang talaga yung borkot at gulat na inaasahan ko. Para lang siyang bonggang pilot episode ng isang supernatural thriller sa Netflix o HBO. Bongga pero parang nagpigil.

#Kabisera : #MMFF2016 #TheKneeJerkCritic Movie Review

Maganda naman may gustong sabihin yung movie tungkol sa societal ills sa macro and how it affects the pinoy family sa micro level. Pero hindi natahi nang seamless at ang lumabas ay hodgepodge of issues na na graze lang ang surface at acting moments that may or may not been deserved.

THE KNEEJERK CRITIC MMFF2016 REVIEW: #AngBabaeSaSepticTank2Forever Is Not Enough : #MMFF2016 #TheKneeJerkCritic Movie Review

The comedy is more mainstream, the humor less angry frat-boy.

May climactic scene dito between Uge and Kean na whoa!!!

May eksenang sa words at sitner walang nakakatawa pero this is Uge and she seems to be able to elicit laughter through the sheer force of her will.